Menu

Title

Subtitle

Så Kan Du Signera Avtal Digitalt

Så Kan Du Signera Avtal Digitalt

En e-signering är en elektronisk signering som garanterar att rätt person som skrivit under ett avtal. Den innehåller även information som tidpunkten den gjordes och vilket certifikat som använts. E-signering har ökat stort den senaste åren. Bara inom den offentliga sektorn har användandet mer än dubblerats på några år. Men användandet har även ökat inom den privata sektorn. Både stora och mindre organisationer använder nu elektroniska signaturer för att effektivisera sina verksamheter.

 

Hur fungerar en e-signering?

Digitala signaturer använder PKI (Public Key Infrastructure), som har en väldigt hög standard för autentisering och kryptering. PKI använder sig av två relaterade nycklar, en offentlig och en privat. Tillsammans skapar dessa ett nyckelpar som krypterar och avkrypterar meddelanden med hjälp av krypteringsalgoritmer. Både offentliga och privata nycklar genereras med hjälp av en matematisk algoritm. Dessa förser sedan användaren med sin egen digitala identitet. En digital signatur genereras och krypteras med den användarens privata nyckel. Det kommer även skapas en tidsstämpel för när dokumentet signerades med nyckeln.
 

Så här fungerar det att skicka en digital signatur:

  • Avsändaren väljer filen som ska signeras digitalt.
  • Avsändarens dator beräknar filens unika hashvärde.
  • Detta hash-värde krypteras med avsändarens privata nyckel för att skapa den digitala signaturen.
  • Originalfilen tillsammans med dess digitala signatur skickas till mottagaren.
  • Mottagaren använder tillhörande dokumentapplikation, som identifierar att filen har signerats digitalt.
  • Mottagarens dator dekrypterar sedan den digitala signaturen med avsändarens offentliga nyckel.

 

Processen för att skapa en digital signatur är enkel och okomplicerad. Du behöver först ett digitalt signeringscertifikat som du kan få via din bank (BankID). Efter nedladdning och installation av certifikatet använder du helt enkelt funktionen för e-signering på en lämplig plattform för dokument eller app.

 

Signera avtal digitalt - Vilka juridiska stöd förekommer?

EU-förordningen eIDAS samordnar hela regelverket för e-signering och e-legitimering i hela EU. eIDAS ger ökad kraft åt e-signering bland annat genom bestämmelsen att en underskrift inte får nekas enbart på grund av att den är elektronisk. eIDAS delar in elektroniska underskrifter i tre kategorier: enkla, avancerade och kvalificerade underskrifter. Det motsvarar tre nivåer av säkerhet.

 

Olika typer av elektroniska signeringar för avtal

En enkel underskrift kräver att det är möjligt att identifiera den som skrivit under. Den avancerade underskriften ställer högre krav och måste vara unik för undertecknaren. Den ska vara skapad av data som endast är tillgänglig för undertecknaren och spårningsbar. En kvalificerad underskrift har ännu högre krav på säkerhet, och leverantören av systemet behöver speciella certifikat. 

Den vanligaste e-signeringen i dagsläget är avancerade elektroniska underskrifter, med BankID som exempel. Dessa anges också som krav i svensk lag när det talas om handlingar som undertecknas elektroniskt

 

Sammanfattning

Att signera avtal med BankID är både säkert och tryggt. Många företag, i alla storlekar, har redan övergått från pappersavtal till att signera avtal digitalt. BankID är en avancerad form av e-signering vilket garanterar en hög säkerhet för dess användare. Då en e-signatur är mycket svårare att förfalska än en signatur gjord med penna, samtidigt som den medför en rad andra fördelar för bolag. Har det även lett till att allt fler bolag väljer e-signering.


För mer information om Hur Fungerar E-Signering

 

Go Back

Comment