Menu

Title

Subtitle

Så Effektiviserar Du Din Verksamhet Med E-Signering

 

Avtal är en naturlig del av verksamheten för alla företag. Med tjänst för e-signering kan du hantera dina affärer snabbt, tryggt och enkelt – på distans. Det kommer både effektivisera arbetsprocessen för ditt team och skapa en bättre kundupplevelse. Många organisationer i alla storlekar har redan börjat använda sig av e-signering för att effektivisera digitala flöden. Det är ett perfekt första steg för att påbörja en digital transformation av ert företag.

 

 

Vilka avtal går att digitalisera med hjälp av elektronisk signering?

Potentialen för e-signering är näst intill obegränsad. Eftersom alla världens bolag använder sig av avtal i någon sorts form finns det mycket som kan effektiviseras. Det kan röra sig om avtal som:

  • Inköpsavtal
  • Försäljningsavtal
  • Anställningskontrakt
  • NDA:s
  • Årsredovisningar
  • Protokoll, med mera

Och om det inte finns ett lagkrav på att ett avtal måste finnas i pappersform så finns det heller ingen anledning att inte göra avtalet digitalt. De avtal som måste vara i pappersform är exempelvis överlåtelse av fast egendom eller testamenten. De flesta avtal som rör en verksamhet rör sig alltså om dokument där elektroniska signaturer är lika giltiga.

 

Fördelar med e-signering för företag

Innan du kan överväga användningen av elektroniska signaturer i ditt företag på allvar måste du förstå fördelarna. Här listar vi några av de mest betydande:

1. Enkelt och intuitivt att använda

Den största fördelen med e-signering är att de är enkla och lätta att använda. Med dessa system laddar du upp ett dokument, uppger undertecknare och mottagare, och levererar sedan en säker länk till mottagaren. Mottagaren undertecknar dokumentet och processen är klar. Vid flera underskrifter upprepas denna process enkelt. Du slipper allt krångel med att skriva ut, skriva under och skanna in dokument. Det är inte svårare än att öppna en länk och klicka på en knapp. Vilket för oss till nästa fråga, säkerhet.

2. Högre säkerhetsnivå än pappersavtal

E-signering är både säkrare och mer tillförlitliga än traditionella pappersdokument. De innehåller inte bara en signatur, utan även spårbar information om vem som undertecknade dokumentet, när de signerade det och var de signerade det.

3. Bekvämt och enkelt

Affärsvärlden blir alltmer geografiskt spridd. Idag handlar även små, lokala företag med olika leverantörer, kunder och partners i andra städer eller länder. E-signering innebär autentisering på distans, vilket gör det till en mycket mer bekväm lösning än alternativet för skicka dokument och/eller utskrift och skanning.

 4. Snabbare dokumenthantering

Bekvämligheten med e-signering innebär även en snabbare avtalsprocess. För pappersavtal skickas dokumentet till en part, som sedan måste skriva ut, skriva under, skanna in och skicka tillbaka det. En process som kanske måste upprepas tills alla berörda parter skrivit under. Istället kan alla skriva under inom några sekunder.

5. Lägre kostnad

Slutligen är e-signering mer kostnadseffektiva än den traditionella metoden med penna och papper. Du kommer inte bara spara på papper, utan även på porto och tid, som i slutändan även det handlar om pengar. För att inte tala om all den plats, och i många fall röra, som pappershantering av dokument innebär.

För Mer Information Om Elektronisk Signatur, Signera Digitalt

 

Go Back

Comment